17/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om upphävande av 58 § 2 mom. och 63 § 4 mom. köplagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas

1 §

Genom denna lag upphävs 58 § 2 mom. och 63 § 4 mom. köplagen (355/87) av den 27 mars 1987.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 360/92
EkUB 40/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.