15/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Förordning om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff förordningens rubrik samt 1 §, 2 § 3 punkten, 8 och 9 §§ som följer:

Förordning

om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

1 §

Denna förordning tillämpas, om inte något annat följer av en överenskommelse med en främmande stat, då en frihetsberövande påföljd och en förverkandepåföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat verkställs i Finland samt då verkställigheten av ett fängelsestraff eller en förverkandepåföljd som har ådömts av en finsk domstol anförtros en främmande stat med stöd av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff (21/87), nedan verkställighetslagen.

2 §

Framställning om att en påföljd som bestämts i en främmande stat skall få verkställas i Finland skall göras skriftligen hos justitieministeriet. För behandlingen av framställningen skall till justitieministeriet sändas


3) utredning om att den som har dömts till en frihetsberövande påföljd har samtyckt till att påföljden verkställs i Finland samt


8 §

Innan justitieministeriet fattar beslut om verkställighet i Finland av en frihetsberövande påföljd som har ådömts i en främmande stat eller om att verkställigheten av ett i Finland ådömt fängelsestraff anförtros en främmande stat skall ministeriet inhämta utlåtande av inrikesministeriet. När den påföljd som har ådömts i en främmande stat gäller ett brott för vilket åtal kan väckas i Finland, skall utlåtande begäras också av justitiekanslern.

9 §

När justitieministeriet har beslutat att en frihetsberövande påföljd som bestämts i en främmande stat får verkställas i Finland eller att verkställigheten av ett fängelsestraff som har ådömts i Finland skall anförtros en främmande stat, skall ministeriet underrätta straffregisterbyrån om sitt beslut.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994.

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.