1659/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av 2 § förordningen om pension för vissa konstnärer- och redaktörer i arbetsförhållande

På föredragning av social och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 15 november 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (870/85) som följer:

2 §

Om en arbetstagare, som tidigare stått i arbetsförhållande som omfattas av pensionslagen, står i arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare (395/61), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om sjömanspensioner (72/56) tillämpas, eller är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69), erhåller han ett fribrev, motsvarande den pensionsrätt som han har förvärvat enligt pensionslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.