1648/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om upphävande 1 a § förordningen om försäkringsbolag

På föredragning av social och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 1 a § förordningen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1064/79), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 7 april 1989 (319/89).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.