1639/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) ämbetsverkets utredningar, sammanfattningar av dess beslut och andra publikationer som tillställs kunden på dennes begäran,

2) överlåtelse av ämbetsverkets datafiler eller bruksrättigheter till dessa och överlåtelse av uppgifter ur filerna på beställning,

3) utbildning och motsvarande sakkunnigtjänster som tillhandahålls på beställning samt 4) kopior och avskrifter.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Ulla Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.