1635/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordningen om ändring av 3 § förordningen om bostadsförmedlare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § 1 mom. 3 punkten förordningen den 20 augusti 1993 om bostadsförmedlare (761/93) som följer:

3 §
Inledande av verksamhet

Innan rörelsens verksamhet inleds skall en anmälan enligt lagen angående rättighet att idka näring göras. Dessutom skall innan verksamheten inleds till länsstyrelsen för den ort där bostadsförmedlingsrörelsen och dess filial är belägna göras en anmälan med följande uppgifter och handlingar:


3) utdrag ur handelsregistret, om verksamhetsidkaren är en sammanslutning eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse som registrerat filial i Finland.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.