1620/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om framskjuten verkställighet av den systematiska tandvården för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 1 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1991 om ändring av sjukförsäkringslagen (1714/91) stadgar om tillämpningen av 5 § 2 mom. och det inledande stycket i 5 b § 1 mom. och 1 punkten samt 7 § i nämnda lag, tillämpas dessa lagrum sådana de lyder då nämnda lag om ändring av sjukförsäkringslagen träder i kraft till och med den 31 december 1994.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Den tillämpas till och med den 31 december 1995.

RP 208/93
ShUB 30/93
StoUB 4/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.