1554/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar enligt sjukförsäkringssystemet

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 1 § lagen den 3 december 1993 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar (1075/93) beslutat:

1 §

Utan hinder av vad som stadgas i 8 § sjukförsäkringsförordningen sänks de arbetsinkomster som enligt en i 10 § sjukförsäkringsordningen avsedd utredning erhållits i arbets eller tjänsteförhållande med 3,5 procent.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.