1549/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1993 om ändring av folkpensionslagen (564/93) 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet som följer:


På en försäkrad, som har fyllt 55 år innan denna lag har trätt i kraft och som vid ikraftträdandet har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), tillämpas fortfarande 22 c § 1 mom. och 39 § 6 mom. folkpensionslagen sådana dessa lagrum lyder när denna lag träder i kraft. Vid tillämpning av detta stadgande anses den försäkrade ha rätt till arbetslöshetsdagpenning för den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1994. Arbetslöshetspension kan beviljas enligt nämnda stadganden även om den försäkrade beviljas i någon pensionslag avsedd arbetslöshetspension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat innan denna lag har trätt i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93
ShUB 47/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.