1499/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1993

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdandet av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1994

Skattestyrelsen har med stöd av 11 och 12 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen den 17 december 1982 (946/82) förordnat:

1 §

På lön, pension och andra i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer, som utbetalas under tiden 1.1.–28.2.1994, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt de innehållningsprocent som var i kraft den 31 december 1993 eller innehållningsprocent som skattebyrån bestämt för år 1994. Förskottsinnehållningens belopp beräknas likväl så, att däri inte beaktas de prestationer eller förskottsinnehållningar på dem som betalats under 1993.

2 §

På löner som utbetalas den 1 mars eller senare under 1994 tillämpas innehållningsprocent som fastställts för 1994. Har i skattekortet intagits ett förordnande, enligt vilket innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar (sk. graderat skattekort), skall vid beräknandet av innehållningsprocenten 1.3.1994 eller senare beaktas även löner som betalats under tiden 1.1.–28.2.1994. Då beloppet på förskottsinnehållningen beräknas i övrigt 1.3.1994 eller senare, skall varken löner som betalats under tiden 1.1.–28.2.1994 eller förskottsinnehållningar på dem beaktas.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 28 december 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.