1492/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 3 a § som följer:

3 a §

För kostnader för i 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsett syre och blod samt för läkemedel som tillverkats på apotek betalas ersättning till det uppburna priset.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga II i EES-avtalet: rådets direktiv (89/105/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.