1431/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsministeriets beslut om lätta arbeten lämpliga för unga

Arbetsministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93) beslutat:

Detta beslut innehåller en förteckning över exempel på sådana lätta arbeten avsedda i 19 § 2 mom. lagen om unga arbetstagare (998/93) som får utföras av en ung person som har fyllt eller som under kalenderåret fyller 14 år.

Med lätt arbete avses arbete som inte är skadligt för den unga personens hälsa, utveckling eller skolgång med beaktande av arbetsförhållandena, arbetsmiljön, arbetets krav, av arbetet orsakat ansvar samt den fysiska och psykiska belastningen.

Lätt arbete kan inte innehålla sådana förbjudna arbeten som avses i 2 § eller sådana farliga arbeten som avses i 3 § förordningen om skydd för unga arbetstagare (508/86).

Lätta arbeten

1. Försäljning av förfriskningar, biljetter och liknande produkter vid tävlingar, på utställningar eller vid motsvarande tillställningar.

2. Springbudsarbete samt utdelning av tidningar och reklamer.

3. Uppträdanden och annat arbete vid konstnärliga, kulturella och liknande evenemang.

4. Biträdande arbeten som utförs i handelsrörelser såsom utställning av varor och märkning av priser, sortering och förpackning av varor samt försäljningsarbete, dock inte arbete på kassor i självbetjäningsbutiker.

5. Biträdande byråarbeten.

6. Plantering, plockning och hjälparbeten i trädgårds- och jordbruksarbete samt utfodring av ofarliga husdjur.

7. Biträdande arbeten som utförs i inkvarterings- och förplägningsrörelser såsom arbeten i anslutning till dukning samt portionerings- och försäljningsarbeten.

8. Mindre biträdande arbeten inom industrin vid vilka eller i närheten av vilka man inte hanterar ämnen eller medel som kan orsaka risk eller men för hälsan.

9. Mottagning, sortering, hantering och utsändning av varor samt märknings- och redovisningsarbete i lagerarbete och motsvarande.

10. I renhållnings- och städningsarbete städning av lokaler, t.ex. byråer, så att man i arbetet inte får hantera ämnen eller medel som kan orsaka risk eller men för hälsan.

11. Andra lätta arbeten som med beaktande av arbetsmiljön, arbetets krav, av arbetet orsakat ansvar samt den fysiska och psykiska belastningen motsvarar ovan nämnda arbeten.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Yngre regeringssekreterare
Sirpa Kaittola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.