1382/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av 42 § luftfartsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 42 § luftfartsförordningen av den 23 augusti 1968 (525/68) som följer:

42 §

Luftfartscertifïkat, som berättigar till tjänstgöring på luftfartyg som används för luftfart i förvärvssyfte, kan beviljas endast finska medborgare, om inte en internationell skyldighet som är bindande för Finland föranleder något annat.

Luftfartsverket kan av särskilda skäl bevilja luftfartscertifikat utan hinder av 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordning en förutsätter får vidtas innan den träder kraft.

EES-avtalet, 31–35

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.