1377/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om Bilregistercentralen

På föredragning av trafikministern

upphävs 5 § och 7 § 1 mom. samt

ändras 6 och 8 § förordningen den 11 december 1992 om Bilregistercentralen (1 298/92):

6 §
Verkställande direktör

Av verkställande direktören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt att vederbörande i sin tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Verkställande direktören har titeln generaldirektör.

8 §
Indrivning av avgifter

En avgift som grundar sig på Bilregistercentralen beslut om egentlig fordonsskatt, registrering av fordon och körkort och om förarexamen och som förfallit till betalning kan utsökas utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.