1370/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om upphävande av 5 a § lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 5 a § lagen om naturskydd av den 23 februari 1923 (71/23), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 april 1991 (672/91).

Ersättningarna för 1993 enligt den upphävda 5 a § betalas till fullt belopp till kommunerna på basis av den skatt som räknas ut enligt arealen ur de bidrag enligt prövning som avses i 18 § lagen den 3 augusti 1992 om statsandelar till kommunerna (688/92).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 266/93
FvUB 23/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.