1340/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om avgifter för övervakning av elarbeten

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 22 december 1989 om avgifter för övervakning av elarbeten (1217/89) 2 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 20 december 1991 (1530/91) samt 3 § som följer:

2 §
Årsavgift

Årsavgiften, som uppbärs per kalenderår, är i avgiftsklass

I 335 mk
II 422 mk
III 552 mk
IV 770 mk

I årsavgiften ingår i samtliga avgiftsklasser en andel på 190 mark som Elinspektionscentralen använder för att sända publikationer om föreskrifter och anvisningar till planerarna och entreprenörerna.


3 §
Övriga avgifter

För de intyg, tillstånd och anmälningar som avses i 1 § 2 mom. 2–6 punkten uppbärs en avgift på 310 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.