1261/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 29 december 1989 om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1339/89), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1991 (1673/91), som följer:


Lagens 61 a § gäller till utgången av 1996. Den tillämpas vid beskattningen för 1990–1996.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 198/93
StaUB 58/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.