1214/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina

På föredragning av undervisningsministern

fogas till förordningen den 22 december 1978 om samhällsvetenskapliga examina (1082/78) en ny 22 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

Examina vid undervisningssektionen vid Tammerfors universitet
22 a §

Vid undervisningssektionen vid Tammerfors universitet kan följande lägre högskoleexamina avläggas: förvaltningstjänstemannaexamen, kommunalexamen, ungdomsarbetsexamen, socialvårdsexamen, redaktörsexamen, skattetjänstemannaexamen, examen i samhällskunskap och allmän försäkringsexamen.

Undervisningssektionen kan tilldela den som har avlagt förvaltningstjänstemannaexamen eller skattetjänstemannaexamen graden förvaltningsnotarie samt den som har avlagt kommunalexamen, ungdomsarbetsexamen, socialvårdsexamen, redaktörsexamen, examen i samhällskunskap eller allmän försäkringsexamen socionomgrad.

Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.