1202/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 57 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 57 § 2 mom. 2 och 3 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

sådana de lyder i lag av den 8 februari 1991 (236/91), som följer:

57 §

Skatt skall inte heller betalas då en kommun


2) genom att utöva sin inlösningsrätt enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93) förvärvar aktier i ett bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån, eller

3) förvärvar aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus och för vilkas förvärv har beviljats bostadslån enligt lagen om bostadsproduktion eller aravalagen (1189/93).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.