1183/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 5 § lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78),

sådant det lyder i lag av den 16 maj 1980 (340/80), som följer:

5 §
Avvikande genom kollektivavtal från ordinarie arbetstid

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på arbetskollektivavtal som ingåtts mellan en statlig myndighet eller kyrkan eller kommunala arbetsmarknadsverket eller, med stöd av dess bemyndigande, en kommun eller en samkommun och föreningen i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 255/93
FvUB 21/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.