1180/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 19 a § arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 a § arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 (604/46),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 februari 1979 (241/79), som följer:

19 a §

Vad denna lag stadgar om rätt för arbetsgivar- och arbetstagarföreningar med ett verksamhetsområde som omfattar hela landet att genom kollektivavtal träffa en överenskommelse som avviker från denna lag skall på motsvarande sätt tillämpas på arbets- eller tjänstekollektivavtal som ingåtts mellan en statlig myndighet eller kommunala arbetsmarknadsverket eller, med stöd av dess bemyndigande, en kommun eller en samkommun eller den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller, med stöd av dess bemyndigande, en församling inom nämnda kyrka, ett församlingsförbund eller någon annan sammanslutning av församlingar och föreningen i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 255/93
FvUB 21/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.