1146/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Förordning om ändring av 10 § förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73) 10 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 19 februari 1993 (202/93), som följer:

10 §

Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Till ordförande och vice ordförande kallas tjänstemän som företräder arbetsministeriet. De andra medlemmarna väljs så att tre företräder arbetsgivarnas och tre arbetstagarnas centralorganisationer.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.