1144/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 december 1992 (1631/92), som följer:

1 §

I inrikesfart erläggs farledsavgift kalenderårsvis som en årsagift. Avgiften uträknas så, att avgiftsenheten, 26 mark 55 penni, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovan nämnda avgiften.


2 §

Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestrafik:

Isavgiftsklass IA Super IA IB IC II III
Avgiftsenhet mk 4,35 8,70 12,00 13,75 15,50 17,20


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.