1134/1993

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1993

Tillkännagivande om presidentkandidater

Med stöd av 15 § 2 mom. lagen den 22 juli 1991 om val av republikens president (1076/91 publicerar justitieministeriet följande tillkännagivande

TILLKÄNNAGIVANDE

I enlighet med stadgandena i lagen om val av republikens president (1076/91) har till centralnämnden i Helsingfors stads valkrets anmälts nedan nämnda kandidater för valet av republikens president den 16 januari 1994. Valkretscentralnämnden har vid sitt möte den 1 december 1993 genom lottning bestämt kandidaternas inbördes ordningsföljd enligt följande:

Kandidatens nummer Kandidat Kandidaten uppställd av
2 Rehn, Elisabeth försvarsminister, Kyrkslätt Svenska folkpartiet i Finland r.p.
3 Tiainen, Pekka politices licentiat, specialforskare. Vanda Persongrupp B
4 Andersson, Claes riksdagsman, psykiater, Esbo Vänsterförbundet r.p.
5 Aittoniemi, Sulo riksdagsman, kriminalöverkommissarie, Tammerfors Finlands Landsbydgs Parti r.p.
6 Ilaskivi, Raimo politices doktor, överborgmästare, Helsingfors Samlingspartiet r.p.
7 Kankaanniemi, Toimi minister, riksdagsman, Uurainen Finlands Kristliga Förbund r.p.
8 Väyrynen, Paavo politices doktor, riksdagsman, Tusby Centern i Finland r.p.
9 Ahtisaari, Martti statssekreterare, Helsingfors Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
10 Virtanen, Pertti psykolog, Tammerfors Persongrupp D
11 Kuuskoski, Eeva barnläkare, riksdagsman, Helsingfors Persongrupp C
12 Korhonen, Keijo filosofie doktor, Kajana Persongrupp A

Helsingfors den 1 december 1993

Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets

Ordförande

Kalevi Sadeluoto

Sekreterare

Esko Sorvali

Helsingfors den 2 december 1993

Justitieminister
Hannele Pokka

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.