1131/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om temporär ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 29 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 29 september 1978 och den 30 december 1991 (745/78 och 1714/91) ett nytt 3 mom., som följer:

29 a §

Från den ersättning som enligt 1 mom. betalas till arbetsgivaren avdras ett belopp som motsvarar de avgifter som stadgas i lagen om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver företagshälsovårdsservice (1130/93).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

Lagen tillämpas på de räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 1994 eller därefter.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.