1127/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/93) 2 § som följer:

2 §

Med tillsynsobjekt avses i denna lag depositionsbanker, depositionsbankernas säkerhetsfonder, utländska kreditinstituts representationskontor och filialkontor, kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91), fondbolag, värdepappersförmedlingsföretag, fondbörser, sammanslutningar av värdepappersförmedlare enligt 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen (495/89), optionsföretag, marknadsgaranter på options- och terminsmarknaden, mäklare, det andelslag som har hand om aktiecentralregistret, värdeandelsfbreningen och registeransvariga för värdeandelsregister som har fått koncession, pantlåneinrättning, stiftelse som avses i 6 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/92) samt andelslag som avses i 41 a § 1 mom. lagen om ändring av andelsbankslagen (1126/93).


Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.