1123/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av 1 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/79) 1 § 2 mom.,

sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1279/90) som följer:

1 §

En näringsidkare som har införts i handelsregistret får idka en del av verksamheten under särskilt namn (bifirma) . Näringsidkaren kan för sin verksamhet jämte firma även använda något annat kännetecken (sekundärt kännetecken) .Denna lag tråder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.