1096/1993

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1993

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1251/88), vid föredragning från finansministeriet fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Renbeteslag Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren
mk
Uleåborgs län
Alakitka 21,-
Halla 145,-
Hossa-Irni 10,-
Ikonen 10,-
Jokijärvi 10,-
Kallioluoma 42,-
Kiiminki 10,-
Kollaja 10,-
Livo 18,-
Näljänkä 82,-
Oijärvi 10,-
Oivanki 10,-
Pintamo 10,-
Pudasjärvi 10,-
Taivalkoski 33,-
Lapplands län
Akanlahti 46,-
Alakylä 10,-
Hammastunturi 103,-
Hirvasniemi 63,-
Isosydänmaa 46,-
Ivalo 52,-
Jääskö 10,-
Kaldoaivi 40,-
Kallio 26,-
Kemin-Sompio 72,-
Kolari 11,-
Kuivasalmi 10,-
Kuukas 10,-
Kyrö (Kittilä) 10,-
Käsivarsi 44,-
Lappi (Sodankylä) 57,-
Livo 10,-
Lohijärvi 72,-
Muddusjärvi 38,-
Muonio 19,-
Muotkatunturi 109,-
Mäntyjärvi 15,-
Narkaus 10,-
Niemelä 10,-
Näkkälä 13,-
Näätämö 96,-
Orajärvi 42,-
Oraniemi 31,-
Paatsjoki 123,-
Paistunturi 10,-
Palojärvi 72,-
Poikajärvi 115,-
Pyhäjärvi 10,-
Sälla 70,-
Pohjois-Salla 58,-
Sallivaara 85,-
Sattasniemi 81,-
Syväjärvi 10,-
Timisjärvi 10,-
Tolva 10,-
Vanttaus 10,-
Vätsäri 27,-
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1993.

Helsingfors den 2 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.