1081/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om upphävande av 131 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 131 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 16 juli 1990, den 1 november 1991 och den 19 november 1993 (658/90, 1300/91 och 963/93).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 141/93
StaUB 46/93

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.