1061/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om ändring av lagen om länsrätterna och temporär ändring av 10 § lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 10 § 3 mom. lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/74), sådant det lyder i lag av den 10 mars 1989 (242/89), samt

fogas till lagen en ny 10 a §, som följer:

10 §

Är en ledamot i länsrätten tillfälligt förhindrad att sköta sina tjänsteåligganden eller har han semester, kan såsom en av ledamöterna i länsrätten eller dess sektion tjänstgöra en länsrättssekreterare som uppfyller behörighetsvillkoren för länsrättsdomartjänst. En länsrättssekreterare som uppfyller behörighetsvillkoren för länsrättsdomartjänst kan när arbetssituationen i länsrätten kräver det tjänstgöra som ledamot i länsrätten i sådana ärenden för vilka han är föredragande.

10 a §

En länsrättssekreterare har den rätt att kvarstå i tjänsten som regeringsformen stadgar för domare under den tid han så som avses i 10 § 3 mom. är ledamot i länsrätten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagens 10 § 3 mom. gäller till och med den 31 december 1995 och det tillämpas på handläggningen av ärenden under den tid det är i kraft.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.