1048/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 §, 36 § 1 mom. 2 punkten och 50 § omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) som följer:

29 §

Skattefri är försäljning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87), när säljaren är en sådan läkemedelsfabrik eller läkemedelspartiaffär som avses i läkemedelslagen. Detta gäller även preparat som avses i 21 § 2 mom. och 21 a § läkemedelslagen och som enligt ett villkor som fogats till tillstånd eller registrering enligt de nämnda lagrummen får säljas endast på apotek.

36 §

Skattefri är import av följande varor:


2) gödsel- och foderämnen som avses i 28 § samt varor som avses i 29 §,


50 §

En skattskyldig apotekare får göra ett kalkylerat avdrag enligt 47 § för sådana varor enligt 29 § som han köpt från en läkemedelsfabrik eller en läkemedelspartiaffär eller som han själv har importerat.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 101/93
ShUB 29/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.