970/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1993

Inrikesministeriets beslut om avgifter för notarius publicus' prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om de avgifter som inom inrikesministeriets förvaltningsområde uppbärs för notarius publicus' prestationer, med undantag av bestyrkande av köp och stämningsdelgivning som notarius publicus verkställer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/75) uppbärs ingen avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus' offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter:

1) för protest 100 mark,

2) för öppning eller stängning av tresorfack 100 mark och för varje öppnat eller stängt fack ytterligare 10 mark,

3) för bestyrkande av tidigare utförd kopia 5 mark per sida, dock högst 50 mark per handling,

4) för ett intyg som utfärdas såsom särskild handling eller påtecknas en handling som företes notarius publicus (notariatsintyg) 25 mark, samt

5) för annan åtgärd som notarius publicus har vidtagit 100 mark per åtgärd.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 17 november 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. överinspektör
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.