960/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om exceptionell dag för utbetalning av barnbidrag

Social- och hälsovårdsministeriet bar med stöd av 10 § 1 mom. barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) beslutat:

1 §

Avvikande från vad som föreskrivits om betalningsdagen i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 10 december 1992 (1296/92) år utbetalningsdagen för barnbidraget är 1993 senast den 19 november i stället för den 26 november.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 17 november 1993.

Helsingfors den 17 november 1993

Social- och hålsovårdsminister
Janna Huuhtanen

Regeringsråd
Eija Koivuranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.