955/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

fogas till 4 kap. efter rubriken förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) en ny 19 a § som följer:

19 a §
Maximivärden för fordons och fordonskombinationers massa på axel eller boggi och totalmassa

När ett fordon eller en fordonskombination framförs på väg får varken den massa som belastar axel eller boggi eller fordonets totalmassa överstiga de värden som har antecknats i fordonsregistret. Totalmassan för en fordonskombination får inte överstiga summan av de i fordonsregistret antecknade totalmassorna för dragfordonet och släpfordonet och inte heller den för fordonskombinationen tillåtna totalmassan, om denna är mindre än nämnda summa.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.