944/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av 9 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 och 3 mom. lagen den 10 december 1990 om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90),

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. i lag av den 28 juni 1993 (633/93) och 9 § 3 mom. i lag av den 13 november 1992 (1002/92), som följer:

9 §

Exportkostnadsavgiften för vete, korn och havre är 20 penni och för råg 70 penni per kilogram spannmål som en spannmålsaffär har köpt, förmedlat, berett till foder eller i försäljningssyfte malt.


Om det pris som odlaren får för råg sedan exportkostnadsavgiften har dragits av dock understiger det med exportkostnadsavgiften minskade, vid tiden för försäljningen gällande säsongdifferentierade riktpriset på korn, skall avgiften sänkas med ett belopp som motsvarar den understigande summan, dock högst med 70 penni per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 17 november 1993 och den tillämpas i fråga om exportkostnadsavgiften för råg från och med den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.