935/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av 33 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § 2 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92), sådant det lyder i lag av den 30 april 1993 (391/93), som följer:

33 §
Skatteplikt för räntor

Skattepliktig inkomst för en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo är inte räntorna på depositioner som på konton för mottagande av depositioner från allmänheten har gjorts i en inhemsk depositionsbank, på ett utländskt kreditinstituts filial i Finland eller på motsvarande konto i ett andelslags sparkassa. En förutsättning för skattefrihet är att den årliga räntan på kontot är högst 2 procent.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1993.

Lagen tillämpas på ränta som uppkommer den dag lagen träder i kraft och därefter.

RP 160/93
StaUB 42/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.