880/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om ändring av 3 och 13 §§ förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78) 3 § 1 mom. och 13 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning av den 26 juni 1987 (587/87) och 13 § 1 mom. i förordning av den 26 februari 1993 (224/93), som följer:

3 §

Skattemedel som en penninginrättning mottagit skall för varje dag inbetalas på länsskatteverkets för ändamålet avsedda postgirokonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Har skattemedel inte inom denna tid inbetalats på länsskatteverkets postgirokonto i den ordning som stadgas i 10 § lagen om Postbanken Ab (972/87), skall penninginrättningen för dröjsmålstiden betala av finansministeriet bestämd ränta.


13 §

På de belopp som skall betalas eller uppbäras vid i 16 § lagen om skatteuppbörd avsedd debiteringsredovisning beräknas en förhöjning av 15,5 procent, om debiteringsredovisningen görs i november under beskattningsåret. Om debiteringsredovisningen skjuts upp till en senare tidpunkt höjs förhöjningsprocenten med en procentenhet för varje påbörjad kalendermånaden.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.