839/1993

Given i Helsingfors den 24 september 1993

Förordning om ändring av 5 § förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras 5 § 2 mom. förordningen om användning av fordon på väg av den 4 december 1992 (1257/92) som följer:

5 §
Förbud mot onödig tomgång

2. Förbudet mot tomgång gäller varken utryckningsfordon som utför ett brådskande uppdrag, andra fordon som används i polisens tjänsteuppdrag eller fordon vars huvudsakliga användning förutsätter en tilläggsanordning så som en avfallspress, en kompressor, en pump eller ett lyftbord, vars funktion kräver att motorn är igång.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 24 september 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.