837/1993

Given i Helsingfors den 15 september 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/92), beslutat:

1 §

Av läkare ordinerade läkemedel som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och som får säljas utan recept ersätts som sjukvård i sin helhet eller till 80 procent i enlighet med statsrådets med stöd av 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen utfärdade beslut.

2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt den första meningen i 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen:

Medel vid behandling av ulcussjukdomar 1) Alsucral mixt. 500 ml
2) Alsucral 500 mg tuggtabl. 250
3) Alsucral 1 g tuggtabl. 60, 120
4) Alsucral 1 g tabl. 60, 120
5) Antepsin 1 g dosgranulat 60, 120
6) Antepsin mixt. 600 ml, 120 x 5 ml
7) Antepsin 500 mg tabl. 100, 250
8) Antepsin 1 g tabl. 60, 120
9) Succosa mixt. 600 ml, 120 x 10 ml
Laxantia 1) Duphalac mixt.
2) Fiberform granulat
3) Fiberform mix pulver
4) Laxamucil granulat
5) Levolac mixt.
6) Loraga mixt.
7) Lunelax pulver
8) Metamucil pulver
9) Vi-Siblin granulat
10) Vi-Siblin-S granulat
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin Mix injekt.
3) Humulin NPH injekt.
4) Humulin Regular injekt.
5) Humutard injekt.
6) Humutard Ultra injekt.
7) Insulatard Human injekt.
8) Insulin Lyhyt injekt.
9) Insulin MC Lente injekt.
10) Insulin Pitkä injekt.
11) Insulin Ylipitkä injekt.
12) Isuhuman-Basal injekt.
13) Isuhuman-Comb injekt.
14) Isuhuman Infusat injekt.
15) Isuhuman-Rapid injekt.
16) Mixtard injekt.
17) Mixtard Human injekt.
18) Monotard injekt.
19) Protaphan injekt.
20) Ultratard injekt.
21) Velosulin Human injekt.
Antikoagulantia 1) Varidase pulver
Plasmasubstitut och infusionsvätskor 1) Glycin spolvätska
2) Natr.chlorid. isoton. spolvätska
3) Natr.chlorid. physiol. injekt.
4) Natriumklorid inf.
5) Natriumklorid spolvätska
6) Natrosteril inf.
7) Steriili vesi spolvätska
8) Uroglysin spolvätska
9) Urosorb spolvätska
Antimykotika 1) Atlecort kräm, liniment
2) Atlesan kräm
3) Canesten kräm, liniment
4) Dactacort kräm
5) Daktarin kräm, liniment, puder
6) Focusan liniment, puder
7) Lotremin kräm
8) Pimafucin kräm
9) Pimafucort kräm, salva, liniment
10) Trosyd kräm, liniment, sprayliniment, puder
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Medel vid psoriasis 1) Alphosyl kräm, liniment
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Basan-Corti lösning för hårbotten
3) Basan-Corti lätt kräm, kräm, fet salva
4) Calmuril-Hydrokortison kräm
5) Calsomin kräm
6) Cortril kräm
7) Cortril lösning för hårbotten
8) Hydrocortison kräm
9) Hydrocortison lösning för hårbotten
10) Mildison-Fatty kräm
11) Nericort kräm, salva
12) Nutracort kräm
13) Optiderm-S-lotion liniment
14) Pantyson kräm
15) Septison kräm
16) Sibicort kräm
17) Uniderm kräm, salva
18) Uniderm liniment
Antiseptika och desinfektionsmedel 1) Bactigras salvakompress
Medicinska förband 1) Sofra-Tulle salvakompress
2) Varitube salvstrumpa
Medel vid sjukdomar i andningsorganen 1) Lecrolyn nässpray
2) Lomudal nasal nässpray
Medel vid ögonsjukdomar 1) Enuclene ögondroppar
2) Isopto Alkaline ögondroppar
3) Isopto Plain ögondroppar
4) Liquifilm tears ögondroppar
5) Oftan ögondroppar
6) Oftan-MC ögondroppar
7) Viscotears ögondroppar
Könshormoner och medel som verkar på genitalsystemet 1) Ovestin vagitorier, vaginalkräm
Övriga läkemedel 1) Aminess tabl.
2) Guarem granulat
3) Resonium pulver
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aqua sterilisata spolvätska
2) Aqua sterilisata infusionsvätska
3) Aqua sterilisata injekt.
4) Aquasteril injekt./infusionsvätska
5) Natr.chlorid. injekt.
Vitaminer 1) Ascorbin injekt.
2) Bepanthen tabl.
3) Betolvex injekt.
4) B12-Vitamin tabl.
5) Cohemin depot injekt.
6) D-Calsor tabl.
7) Deetipat droppar
8) Devitol droppar
9) Ekavitol droppar
10) Jekovit droppar
11) Kalkin D raekalkki granulat
12) Konakion tuggtabl.
13) Neuramin injekt.
14) Neuvita tabl.
15) Riboflavin tabl.
16) Vita-B1 tabl.
17) Vita-B2 tabl.
18) Vitol kaps., droppar

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet erläggs ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. 5794 A) och
Xerophthalmia (264) 1) Aesol pill.
Pyridoxinberoende (enzymdefekt) och därav orsakad spädbarnskramp och sideroblastanemi (2661 A),
Dialysbehandling, Oxalaturinvägsstenar, Homocystinuri och
Isoniazidbehandling (INH) 1) B-Heksin tabl.
2) Heksavit tabl.
3) Vita-B6 tabl.
Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. 5794 A) och
Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Esol pill.
3) Evitol tabl., droppar
4) Ido-E tabl.
5) Vita-E tabl.
Dialysbehandling 1) Ascorbin injekt., tabl., droppar
2) Ascorbin C-vitamin tabl.
3) Cevi-tabs depottabl.
4) C-poretta brustabl.
5) C-poretta Neo brustabl.
6) C-Tabs tabl.
7) C-vimin brustabl.
8) Poremax-C brustabl.
9) Porevit-C 1000 brustabl.
10) Puru-C tuggtabl.
11) Redoxon-C brustabl.
12) Vipore-C brustabl.
13) Vita-C tabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet erläggs ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid och
Huvudsakligen slangmatning under längre tid 1) Allbee + C kaps.
2) Beko forte tabl.
3) B-Kombin Strong tabl.
4) Berocca brustabl.
5) B1-Heksavit tabl.
6) Kirivit futura tabl.
7) Lasten/Barn Multi-tabs tabl.
8) Multi-B Strong tabl.
9) Multipore brustabl.
10) Multi-tabs tabl.
11) Neurobion injekt., tabl.
12) Neurobion forte tabl.
13) Neuromax forte tabl.
14) Neurovitan tabl.
15) Optivit tabl.
16) Polybion forte brustabl., tabl.
17) Sana-Sol mixt.
18) Tioctan-S tabl.
19) Trineurin injekt., tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området erläggs ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. 2610 A) och
Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (555, 556, 558, 571, 585) 1) Allbee + C kaps.
2) Beko forte tabl.
3) B-Kombin Strong tabl.
4) Berocca brustabl.
5) B1-Heksavit tabl.
6) Kirivit futura tabl.
7) Lasten/Barn Multi-tabs tabl.
8) Multi-B Strong tabl.
9) Multipore brustabl.
10) Multi-tabs tabl.
11) Neurobion injekt., tabl.
12) Neurobion forte tabl.
13) Neuromax forte tabl.
14) Neurovitan tabl.
15) Optivit tabl.
16) Polybion forte brustabl., tabl.
17) Sana-Sol mixt.
18) Tioctan-S tabl.
19) Trineurin injekt., tabl.
3 §

Utöver de läkemedel som nämns i 1 och 2 §§ ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1993.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 december 1992 om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (1656/92).

Helsingfors den 15 september 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.