827/1993

Utfärdat i Helsingfors den 16 september 1993

Statsrådets beslut om färgerna i Finlands flagga

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 7 § lagen den 26 maj 1978 om Finlands flagga (380/78) beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut gäller färgtonerna i Finlands flagga och Finlands vapen i Finlands statsflagga.

Färgsystem
2 §

Vid fastställande av färgtonerna har följande färgsystem tillämpats:

1) rekommendationerna av organisationen Commission Internationale de l'Eclairage (nedan CIE), utfärdade åren 1931 och 1976,

2) Natural Colour System (nedan NCS), definierat i den svenska standarden SS 01 91 22 samt

3) Pantone Matching System (nedan PMS).

Färgtoner
3 §

Enligt CIE:s rekommendationer är färgtonerna vid användning av CIE:s standardljuskälla D65 och mätning med spektrofotometer (Minolta CM-1000), vars optiska geometri är d/2° (diffus belysning, reflektansen uppmätt i två graders vinkel mot provexemplarets normal), följande:

Blå färg: ljustäthetsfaktorn Y = 5.86 och färgkoordinaterna x = 0.1856 och y = 0.1696, i L*a*b*-systemet L* = 29.06, a* = 7.24 och b* = -36.98.

Röd färg: ljustäthetsfaktorn Y = 10.9 och färgkoordinaterna x = 0.576 och y = 0.312, i L*a*b*-systemet L* = 39.4, a* = 59.0 och b* = 29.6.

Gul färg: ljustäthetsfaktorn Y = 45.7 och färgkoordinaterna x = 0.486 och y = 0.457, i L*a*b*-systemet L* = 73.4, a* = 14.8 och b* = 79.0.

4 §

Vid användning av NCS-färgsystemet kan som närmevärden för de i 3 § definierade färgtonerna användas följande modellfärger: mot blått svarar modellfärg 4060-R90B, mot rött 1090-Y90R och mot gult 0080-Y20R.

5 §

Vid användning av PMS-färgsystemet kan som närmevärden för de i 3 § definierade färgtonerna användas följande modellfärger: mot blått svarar modellfärg 294C, mot rött 186C och mot gult 123C.

Tillåtna avvikelser
6 §

Tillåtna avvikelser från de färgtoner som nämns i 3 § är högst 4 δE*ab -enheter som definierats av CIE år 1976.

Ikraftträdande
7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på Finlands flaggor och flaggtyger som tillverkas och importeras efter denna dag.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 28 maj 1925 angående likare å mönsterfärger för Finlands statsflagga (200/25).

Helsingfors den 16 september 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Ismo Atosuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.