816/1993

Given i Helsingfors den 10 september 1993

Förordning om ändring av 28 § förordningen om Steiner-skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras 28 § 1 mom. förordningen den 12 augusti 1977 om Steiner-skola (625/77), sådant det lyder i förordning av den 11 december 1992 (1307/92), som följer:

28 §

En Steiner-skola skall med tanke på beräkningen av statsbidraget för det följande året underrätta undervisningsministeriet om skolans elevantal enligt situationen den 20 september (kalkyldag) inom tio dagar efter denna dag. Statsbidraget bestäms enligt det nämnda elevantalet från ingången av den juli månad som föregår kalkyldagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 september 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.