813/1993

Given i Helsingfors den 10 september 1993

Förordning om ändring av 19 § förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras 19 § förordningen den 7 april 1977 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 11 december 1992 (1304/92), som följer:

19 §

På den betalningsandel för elevens hemkommun som avses i 10 § lagen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola tillämpas följande stadganden i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) i tillämpliga delar:

1) 6 § om beräkning av elevantalen,

2) 7 § 1 mom. om tillämpning av dagarna för beräkning av elevantalen,

3) 8 § om meddelande om elevantal samt

4) 10 § om elevens hemkommun.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 september 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.