783/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ändring av 2 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

På föredragning av miljöministern

ändras i förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/82) 2 §, sådan den lyder i förordningen av 2 april 1993 (311/93), som följer:

2 §
Räntestödets belopp

I årligt räntestöd betalas tills vidare 3,5 procent av det återstående räntestödslånets kapital.

Räntestödet är dock högst så stort att den ränteandel som låntagaren skall betala är minst 4,5 procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993, i fråga om 2 § 2 mom. dock den 1 december 1993. Den tillämpas också på lån som före ikraftträdandet av denna förordning godkänts som räntestödslån.

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.