771/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om villkorligt straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 13 februari 1976 om villkorligt straff (135/76) som följer:

2 §

Har den tilltalade under de tre år som närmast föregått brottet blivit dömd till ett ovillkorligt fängelsestraff på mera än ett år, skall det nya straffet inte förklaras villkorligt, om det inte finns särskilda skäl till det.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993.

RP 368/92
LaUB 8/93

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.