759/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om ändring av omsättningsskatteförordningen

Vid föredragning från finansministeriet

ändras 5 § och 7 § 1 mom. omsättningsskatteförordningen av den 22 mars 1991 (560/91) samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Försäljningen av varor för vilka den skattskyldige gjort sådant avdrag som avses i 25 a § 1 mom. omsättningsskattelagen, skall utan svårighet kunna skiljas från annan försäljning.

5 §

Den skattskyldige skall på försäljningsverifikatet anteckna beloppet av den skatt som skall betalas för försäljningen, då försäljningen sker till en annan skattskyldig. Har säljaren för en vara gjort sådant avdrag som avses i 25 a § 1 mom. omsättningsskattelagen, skall dock på det verifikat som ges till en skattskyldig köpare göras en anteckning om att försäljningspriset inte omfattar skatt som får dras av. Skall skatt inte betalas för försäljning till en annan skattskyldig, skall anteckning om skattefriheten göras på försäljningsverifikatet.

7 §

Säljaren skall på begäran av en skattskyldig köpare lämna uppgifter om att det är fråga om försäljning av en produkt ur säljarens egen primärproduktion eller att säljaren är producent av sådana gödselämnen eller foderämnen som avses i 28 § omsättningsskattelagen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.