756/1993

Utfärdat i Helsingfors den 9 augusti 1993

Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteåret 1992

Finansministeriet har med stöd av 80 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådan den lyder i lag av den 1 november 1991 (1300/91), beslutat:

1 §

Den ordinarie beskattningen för år 1992 slutförs den 1 november 1993.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 9 augusti 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.