754/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av 5 § patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86) som följer:

5 §
Försäkringsgivare

I denna lag nämnd försäkring kan beviljas av ett sådant i lagen om försäkringsbolag (1062/79) eller lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland (635/89) nämnt försäkringsbolag, som har koncession för ansvarsförsäkringsrörelse i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

RP 350/92
EkUB 10/93

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.