700/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 juli 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om det riktgivande värdet för levande vilt

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 79 § jaktlagen den 28 juni 1993 (615/93) beslutat att fastställa det riktgivande värdet för levande vilt som följer:

1 §
Såsom det riktgivande värdet för levande vilt anses följande värde per djur
djurart det riktgivande värdet för levande djur mk
vildkanin 500
skogshare 200
fälthare 200
ekorre 100
europeisk bäver 1 000
kanadensisk bäver 500
bisamråtta 100
sumpbäver 500
varg 5 000-10 000
i farm uppfödd fjällräv 200
rödräv 200
mårdhund 200
brunbjörn 5 000-20 000
tvättbjörn 500
grävling 200
hermelin 200
iller 200
utter 2 000
skogsmård 500
mink 100
järv 5 000-10 000
lodjur 5 000-10 000
östersjövikare 5 000-10 000
knubbsäl 5 000-10 000
gråsäl 5 000-10 000
vildsvin 2 000
dovhjort 2 000
kronhjort 2 000
sikahjort 2 000
rådjur 2 000
älg 5 000-10 000
vitsvanshjort 2 000
skogsvildren 5 000-10 000
mufflon 2 000
kanadagås 1 000
grågås 1 000
sädgås 1 000
gräsand 150
kricka 150
bläsand 150
sjärtand 150
årta 150
skedand 150
brunand 150
vigg 150
ejder 150
alfågel 150
knipa 150
småskrake 150
storskrake 150
dalripa 200
fjällripa 500
järpe 200
orre 500
tjäder 500
rapphöna 200
fasan 200
sothöna 150
morkulla 150
ringduva 150
2 §
Avvikande från riktgivande värde

Från det riktgivande värdet kan avvikes, om djuret förekommer under exceptionell tid eller på exceptionellt område eller med anledning av djurets exceptionella storlek, ålder, färgvarietet eller av annat särskilt skäl.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 21 juli 1993

Avdelningschef
Seppo Havu

Jaktråd
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.