695/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av 58 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 58 § 1 mom. tullagen av den 14 juli 1978 (573/78),

sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1262/88), som följer:

58 §

Kan en fråga som gäller ett tullbrott behandlas genom strafforderförfarande, får undersökningsledaren eller någon annan till uppgiften förordnad tullman i enlighet med åklagarmyndigheternas anvisningar redan vid förundersökningen framställa straffanspråk på detsätt som stadgas i 3-7 §§ lagen om strafforderförfarande (692/93).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 63/93
LaUB 12/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.