668/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern ändras 10 § samt 12 § 2 mom. körkortsförordningen den 7 september 1990 (845/90), av dessa 12 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 september 1991 (1193/91), som följer:

10 §
Åldersgränser

En förutsättning för att erhålla körkort är att

1) den som har körkortstillstånd för fordon av klass A har fyllt 16 år,

2) den som har körkortstillstånd för fordon av klass B eller C har fyllt 18 år,

3) den som har körkortstillstånd för fordonskombinationer av klass CE har fyllt 21 år eller, om han har avlagt motsvarande förarexamen inom försvarsmakten, 19 år,

4) den som har körkortstillstånd för fordon av klass D eller för fordonskombinationer av klass DE har fyllt 21 år och

5) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass T har fyllt 15 år.

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Ett sådant körkort för bil som följer på ett kortvarigt körkort och som hör till samma klass som detta utlämnas med undantag från 1 mom. när sökanden uppvisar ett i 24 § avsett och högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen tilläggsundervisning eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över det att han har erhållit tilläggsundervisningen i samband med försvarsmaktens förarundervisning, och körkortstillståndet söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.